donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

Caroline Klaver-Bouman lijsttrekker VVD Wassenaar

Wassenaar - Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD in Wassenaar op 27 september is Caroline Klaver-Bouman benoemd tot lijsttrekker voor de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Caroline zit sinds 2014 voor de Wassenaarse VVD in de gemeenteraad en is in 2016 door de fractie verkozen tot fractievoorzitter. Caroline heeft de afgelopen jaren bewezen zich sterk te willen maken voor de liberale idealen in de Wassenaarse politieke arena. Charlotte van Wezel, bestuursvoorzitter: “Caroline weet met haar persoonlijkheid mensen met elkaar te verbinden en onderlinge verschillen te overbruggen, zowel binnen als buiten de fractie. De VVD heeft het volste vertrouwen in een positieve uitkomst met Caroline als lijsttrekker.”

Caroline heeft aangegeven gemotiveerd te zijn om ook de komende vier jaar het liberale geluid te verkondigen in de Wassenaarse raad, gericht op een solide bestuurlijke toekomst en een gezond financieel beleid. Caroline Klaver-Bouman: “Wassenaar moet een heerlijk dorp blijven voor jong en oud om in te wonen en te werken. Een sluitende begroting en goed bestuur zijn essentieel om de regie over ons mooie dorp te behouden. De VVD wil zich hier sterk voor maken, want alleen dan hebben wij onze toekomst in eigen hand.”

De leden van de VVD hebben Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn benoemd als lijstduwer.
Jan Anthonie spreekt zijn volle vertrouwen uit in de kandidaat raadsleden en het verkiezingsprogramma en is graag betrokken bij de campagne. Door zijn werk in de Eerste Kamer ambieert hij geen raadslidmaatschap.