donderdag 02 december 2021

P Politiek

Partij van de Arbeid en aanpak van overlast (?) door jongeren

Wassenaar - Het algemene beeld van jongeren is dat ze veel overlast bezorgen. Dat is een van de redenen dat de Partij van de Arbeid contact opgenomen heeft met het Jongerenwerk. Deze jongerenwerkers hebben als doel jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Dat doen ze voornamelijk door hen op straat op te zoeken en zo hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen. Er wordt door inwoners van Wassenaar veel gepraat over overlast door jongeren maar in de praktijk zijn er slechts incidenteel klachten, die in samenwerking met de wijkagent worden aangepakt. Jongeren hebben dus voor niets de naam van notoire overlastgevers! In de aanpak hoeft dus niets veranderd te worden. Een zorgelijk punt is wel alcohol- drugsgebruik onder jongeren, maar datzelfde geldt voor oudere Wassenaarders.

Mede met instemming van de PvdA is het jongerenwerk in Wassenaar gemoderniseerd, het is nu een organisatie met enthousiaste medewerkers. De wijkagenten en alle instanties die met jongeren te maken hebben werken uitstekend samen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is daarvan het middelpunt. Met de basisscholen is er eveneens samenwerking. Met de middelbare scholen loopt dat nog niet zo soepel. Men is tevreden over de ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning, met name door de betrokkenheid van wethouder Zweerts de Jong (Partij van de Arbeid/Passie voor Wassenaar). De gemeente ondersteunt en faciliteert het jongerenwerk ruim voldoende.

Een veelgehoorde klacht van de jeugd is dat passende woonruimte in Wassenaar ontbreekt. Daar hebben we in een vorig artikel al aandacht aan besteed als een van onze speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Jongeren geven regelmatig aan dat er voor hen niets te doen is in Wassenaar, er is geen jongerensoos of iets dergelijks. De Partij van de Arbeid vindt dat initiatieven daartoe door de gemeente gefaciliteerd kunnen worden.

Wat volgens ons ook een taak van de gemeente is, is zorgen voor speeltoestellen voor kinderen tussen circa 9 en 12 jaar. Er zijn op diverse plaatsen wel wipkippen, kleine glijbanen en schommels voor de kleintjes maar geen goede speeltoestellen voor de wat oudere kinderen. Er kan gedacht worden aan het plaatsen daarvan op het terrein van de voetbalkooi of het terrein aan de Hofcampweg of een andere geschikte plek.

Als u hierover een mening heeft, laat ons dat weten door te bellen met nummer 06 22939509. U krijgt dan onze fractievoorzitter Jan van Noort aan de lijn.