donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

“De PvdA in gesprek met Wassenaarders”

Wassenaar - De PvdA wil graag de meningen van inwoners meenemen bij het schrijven van haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met een door de fractie georganiseerde vrolijk aangeklede bakfiets ging de PvdA afgelopen zaterdag op stap.

Er werden twee vragen gesteld aan het winkelend publiek in de Langstraat; Wat gaat er goed en wat kan beter? Het viel op dat relatief veel winkelend publiek niet uit Wassenaar komt maar ons dorp bezoekt vanwege de kwaliteit van de winkels en de gezellige sfeer. Zeker met het zonnetje erbij is winkelen in Wassenaar een feest! Opvallend was dat de inwoners in zijn algemeenheid best tevreden zijn maar natuurlijk waren er ook kritische geluiden te horen! Meerdere inwoners gaven aan ontevreden te zijn over het groenonderhoud en ook een bekende klacht over de afvalinzameling kwam naar voren. Een klacht was te horen over de afstand tot de spoedeisende hulp wat voor inwoners zonder eigen vervoer hoge taxikosten met zich mee brengt. Fout geparkeerde fietsen en het fietsen in en rond de Langstraat is voor een aantal inwoners ‘een doorn in het oog”. Er werd aandacht gevraagd voor parkeerproblemen en groeiende horecaoverlast in delen van Wassenaar. Het recent ingestelde eenrichtingsverkeer in de Johan de Witstraat is volgens sommigen een verkeerde beslissing. Ook vroegen enkele inwoners om meer activiteiten voor ouderen en jongeren. Het behoud van een eigen politiepost in Wassenaar was ook een veel gehoorde wens. Ook de vraag om meer woningen in de sociale sector en middensegment was een veel gehoord geluid.

Aan het begin van de middag had de groep PvdA -ers een aardig lijstje bij elkaar! Hoe nu verder? Voorzitter van de PvdA Wassenaar Wilma Bergveld “Het is goed om vandaag de meningen van Wassenaarders zelf te hebben gehoord. We hebben eerder een enquête uitgezet waaruit ook een beeld naar voren is gekomen en onze fractie is op pad gegaan en voert gesprekken met allerlei maatschappelijke organisaties. In september hebben we een ledenvergadering waarin de opgehaalde informatie zal worden besproken met stellingen en vragen. Als bekend is hoe de leden tegen al deze thema’s aankijken wordt het verkiezingsprogramma geschreven dat in november officieel wordt vastgesteld door de leden. Daarna gaan we verder op pad richting gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. We hebben een enthousiaste ploeg, we zijn gemotiveerd en gaan voor een mooi resultaat”.