maandag 06 december 2021

P Politiek

Wat de Partij van de Arbeid onderscheidt

Wassenaar - De Partij van de Arbeid Wassenaar is bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma en onderscheidt zich van andere politieke partijen door zoveel mogelijk inwoners bij het schrijven daarvan te betrekken. Eén van de thema’s is die van de overlast door honden- en paardenpoep. Wassenaarders ergeren zich er groen en geel aan! PvdA fractievoorzitter Jan van Noort “Het is niet alleen een taak van de gemeente om Wassenaar poepvrij te maken, ook burgers zelf hebben een belangrijke rol en moeten hierop worden aangesproken. Dat de poepzakjes in de groene bakken vaak niet worden aangevuld, dat kan natuurlijk niet, daar betalen de hondenbezitters ook belasting voor. Misschien moeten we die hondenbelasting dan maar afschaffen en strenger handhaven. Er volgt dan een flinke boete als je geen poepzakje bij je hebt.” Het is echter niet alleen de hondenpoep, ook de uitwerpselen van paarden op straat is een toenemende ergernis voor veel Wassenaarders.

“We hebben veel paarden in ons dorp en het worden er steeds meer,” zegt burgerraadslid Inge Bunte. “Daarom is onze fractie in gesprek gegaan met manege De Westkustruiters en zij gaven ons inzicht in de problemen voor ruiters. Niet alle ruiterpaden zijn goed berijdbaar waardoor ruiters vaak kiezen voor het fietspad. Een bijvoorbeeld daarvan is de Kokshoornlaan waar takken over het ruiterpad hangen. Een ander voorbeeld is te vinden op de Dr. Mansveldkade waar een glasbak vlak langs het ruiterpad is geplaatst, met een gevaarlijke betonnen kantplank langs het talud, geen enkel paard durft daar langs te lopen waardoor ruiters wel gedwongen worden om de straat op te gaan. Burgeraadslid Henri van Smirren vervolgt “Hier heeft de gemeente dus een belangrijke taak, zij moet zorgen dat ruiterpaden goed berijdbaar zijn en samen met maneges en stalhouders moet worden overlegd wat er kan worden verbeterd aan de ruiterpaden”. Er moet wat hem betreft ook gesproken worden over een ‘opruimplicht’, als dat niet tijdens de rit kan, dan erna. “Manege de Westkustruiters heeft bijvoorbeeld een speciale kar waarmee ze na de rit de poep van de weg kan halen. Een mooi voorbeeld hoe de overlast van paardenpoep kan verminderen.”

De PvdA roept u op om met elkaar Wassenaar minder bekakt te maken. Laat ons te laten weten wat uw ideeën, mening of suggesties hierover zijn. Telefoon: 06 22939509

Jan van Noort
Inge Bunte
Henri van Smirren