donderdag 02 december 2021

P Politiek

VVD: college heeft gaten in begroting nog niet opgelost

Wassenaar - De VVD fractie in de gemeenteraad stemde afgelopen dinsdag tégen de financiële plannen van het college voor 2018. Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman legt uit waarom.

“Wij bepleiten nu al 3 jaar dat de financiële huishouding van de gemeente op orde wordt gebracht. Wassenaar geeft al jaren meer uit dan er binnenkomt. Dat gaat ten koste van onze reserves en dat kan zo niet door gaan. In 2015 leek het erop dat we onze zin kregen: de gemeenteraad besliste dat de begroting structureel in evenwicht moest komen. We hebben daarom toen vóór de begroting gestemd. We dachten dat het goed zou komen. Helaas was dat niet het geval. In 2016 werd uiteindelijk 7 miljoen uit de reserves gehaald, deels voor structurele uitgaven. Wij zagen de donkere wolken die boven Voorschoten hangen (daar moet inmiddels structureel ruim 3 miljoen bezuinigd worden) ook boven Wassenaar verschijnen. We hebben er dus spijt van dat we in 2015 vóór de begroting gestemd hebben. Nu willen we eerst meer zekerheid”.

“We zien nu dat het college bezuinigingsplannen heeft opgesteld voor 2018 en volgende jaren. Op papier kan daarmee een sluitende begroting voor 2018 worden opgesteld. Maar een groot deel van de geplande besparingen is nog vaag, zoals die voor de uitvoeringsorganisatie Duivenvoorde (“meer met mensen, minder met papier”). Ook vindt de VVD dat de opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed niet mogen worden gebruikt om structurele uitgaven te dekken. Caroline Klaver: Dat is korte termijnbeleid. Zo komen we over een paar jaar weer in de problemen”.

Nog een belangrijk bezwaar van de VVD is het opnemen van zogenaamde p.m. posten in de begroting. Dat zijn geplande uitgaven zonder dat daar een bedrag bij staat. Klaver: “Wanneer we daar mee doorgaan dan komt de begroting nooit in evenwicht”. De wethouder kon niet toezeggen dat de volgende begroting géén p.m. posten zal bevatten en een amendement van de VVD hierover kreeg helaas niet de steun van de coalitiepartijen. Wel deed de wethouder de belofte dat hij de begroting zo duidelijk mogelijk zal maken. De VVD wacht dit af en hoopt dat we in november toch kunnen stemmen over een begroting 2018 die daadwerkelijk structureel in evenwicht is. De VVD blijft het college kritisch volgen.