dinsdag 30 november 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: fusie dreigt

Wassenaar - Nog steeds zijn we verbijsterd over de wens van CDA, D66, PassievoorWassenaar, PvdA, GL om “de Warenar” te sluiten. Vele Wassenaarders hebben laten weten het hier heel oneens mee te zijn. We zijn benieuwd of ditzelfde bestuur het respect voor de Wassenaarders kan opbrengen om het juiste te doen met de mening van hun dorpsgenoten.

Dit brengt HartvoorWassenaar direct bij het volgende. We dreigen afgeleid te worden door deze kwestie, hoe belangrijk ze ook is.

Want stel je nou toch eens voor dat Wassenaar een “woonkern” is van een grote gemeente. Bijvoorbeeld: we heten gemeente Duijvenvoorde, woonkern Wassenaar. Denken we dan nu echt dat een bestuur luistert naar de Wassenaarders? Vooral wanneer ze op grote afstand vanuit Den Haag, Leidschendam of Voorschoten zit en moet beslissen over bijvoorbeeld “de Warenar”? En dat ze De Wassenaarse Krant lezen om te horen hoe Wassenaarders er over denken?

Maar ondertussen wordt in stilte gewerkt aan een fusie. Inmiddels heeft een extern bureau de opdracht gekregen om het fusietraject voor te bereiden. In Wassenaar heerst bijna oorverdovende stilte, want hier ligt het heel gevoelig.
We hebben vele Wassenaarders gesproken, en we moeten echt de eerste nog tegen komen die wil dat Wassenaar fuseert met een of meerdere andere gemeentes.

De burgemeester heeft laten weten dat hij dit jaar een beslissing wil. Een van zijn twee opdrachten die hij van de Commissaris van de Koning heeft gekregen is om de bestuurlijke vorm voor Wassenaar vast te stellen. Het lijkt er steeds meer op dat een fusie bedoeld wordt. De wens hiervoor ligt al veel langer in Den Haag. Maar nu moet er maar eens stoer gedaan worden.

Waarom? De oorzaak ligt in Voorschoten. Het is daar bestuurlijk en financieel niet goed gegaan. Voorschoten staat zelfs onder financieel toezicht van de provincie.
Voorschoten is te verstaan gegeven dat het moet fuseren. Het ging in gesprek met Leiden, maar nu dat uiterlijk in september tot een fusie of een bijna-fusie met Leiden moet worden besloten is men zich rot geschrokken. Dan maar met Wassenaar. En dus worden er even twee stevige burgemeesters aangesteld die het regelen.

HartvoorWassenaar heeft tot nu toe veel gedaan om de zelfstandigheid van Wassenaar veilig te stellen.
We zijn heel benieuwd hoe alle andere partijen over de toekomstige zelfstandigheid van Wassenaar denken. Misschien dat we zelfs op dit punt het heel erg met elkaar eens kunnen worden.

Wij doen ons best,

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.