donderdag 11 augustus 2022

“Idealen van PvdA actueler dan ooit”

Wassenaar - De leden van de PvdA kunnen na de dreun bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer wel een opbeurend woord gebruiken. En dat was precies wat Marleen Barth, fractievoorzitter van de sociaal-democraten in de Eerste Kamer, voor hen in petto had als spreker bij de traditionele 1 mei bijeenkomst.

Met de gemeenteraadsverkiezing in maart volgend jaar in zicht is het voor de PvdA-ers in Wassenaar alsof ze tegen een zware storm in moeten fietsen. De dreun in maart was de vierde verkiezingsnederlaag op rij. Het is een schrale troost dat de politieke vrienden in landen als Italië, Spanje, Griekenland en Frankrijk ook in zwaar weer verkeren. Er zijn zelfs critici die zeggen dat de rol van de PvdA is uitgespeeld na successen uit de vorige eeuw als de 40-urige werkweek en de opbouw van onze verzorgingsstaat.

Daar denkt Marleen Barth heel anders over. Tijdens haar speech wees ze op de groei van flexwerk, waardoor met name jonge mensen nauwelijks nog een vaste baan kunnen vinden; op goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa die Nederlandse vakmensen uit de markt drukken en op het groeiende leger van ZZP-ers die geen verplichte pensioenopbouw hebben en geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Op papier hebben we het in ons land goed voor elkaar als het gaat om gelijke rechten, maar de praktijk is anders, vindt Marleen Barth. Nog altijd verdienen vrouwen minder dan mannen bij gelijk werk, zijn ze in geen enkel ander Europees land zo weinig economisch zelfstandig als hier en bovendien dringen maar weinig vrouwen door tot de top. Mensen met een kleurtje ervaren niet alleen discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ook in het uitgaansleven en het verenigingsleven. Ook worden miljoenen mensen gepest op school of op het werk vanwege seksuele geaardheid of een handicap. Marleen Barth vindt dat haar partij op moet komen voor mensen die de “botte pech” hebben, dat ze door een chronische ziekte niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Ook benadrukte de senator dat er zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zijn met een IQ dat lager is dan 85 en dat zij steeds meer moeite hebben om zich staande te houden in een snel veranderende, ingewikkelde, maatschappij.

De PvdA heeft altijd gestreefd naar gelijke kansen in het onderwijs, maar daar is weinig van terecht gekomen. “Kinderen van laagopgeleide ouders met een even hoge intelligentie als kinderen van hoogopgeleide ouders hebben een drie keer zo kleine kans om op de universiteit te komen. Dat was veertig jaar geleden zo, en dat is nog steeds zo”.

Populisten als Wilders, Trump en Le Pen hebben succes door mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat mag voor de PvdA nooit reden zijn om met die wind mee te waaien. Het maakt daarentegen de idealen van de sociaal-democratie actueler dan ooit. Met die boodschap oogstte Marleen Barth veel applaus van de tientallen leden van de PvdA en andere belangstellenden.