zondag 17 oktober 2021

P Politiek

Ook in Wassenaar heeft GroenLinks zijn beste beentje voorgezet

Wassenaar - “Ook in Wassenaar heeft GroenLinks zijn beste beentje voorgezet”, zegt Christien Duhoux, “die tegelijkertijd alle Wassenaarse stemmers dankt die de moeite genomen hebben van hun democratische recht gebruik te maken. Met 547 stemmen haalde Groenlinks 4,9% van alle stemmen. “Een mooi resultaat”, aldus de Wassenaarse afdelingsvoorzitter van de groene partij.

“Belangrijker is natuurlijk”, onderstreept Christien Duhoux, “dat wij ons in ons dorp blijven inzetten en daar kunt u op rekenen. Zo doen wij ons best om van Wassenaar zo snel mogelijk een CO-2 vrije gemeente te maken. Daaraan kan de plaatsing van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie in de woning belangrijk bijdragen, net zoals een keer de auto de auto te laten en wat vaker op de fiets stappen nu de winter weer achter ons ligt.” Het is duidelijk waar deprioriteit van GroenLinks ligt. “Maar,” vervolgt Christien Duhoux, “even goed blijven we ons inzetten voor mensen met een kleine beurs en voor ouderen, voor een betere verdeling van zorgtaken en voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. We vergeten hen absoluut niet.”