donderdag 11 augustus 2022

E Events

Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied van Nederland

Wassenaar - Welke natuurgebieden zijn in Nederland het meest geliefd? Dat is de vraag bij de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen is een van de genomineerden. Een perfecte gelegenheid om dit nieuwe gebied te presenteren. Om te laten zien dat door een unieke samenwerking een natuurgebied ontstaat van internationale klasse. Grenzeloos mooi. Grenzeloos genieten.

Michiel Houtzagers, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap: “Hollandse Duinen verdient het een Nationaal Park te zijn. De duinen, de zee, een prachtig door de natuur gevormd landschap waar je hele bijzondere natuur ervaart. En dat direct grenzend aan een van de mooiste steden van ons land. Het is het perfecte gebied om zowel de natuur als de mens te laten profiteren. Voor die juiste balans kunnen we met elkaar binnen het Nationaal Park zorgen.”

De verkiezingen: het kan alleen maar mooier worden
Heel Nederland kan stemmen op Hollandse Duinen:
• per sms NATUUR 06 naar 1008
• via www.mooistenatuurgebied.nl/duinen

De winnaar wordt op 31 oktober bekendgemaakt. Voor de initiatiefnemers van Nationaal Park Hollandse Duinen is de nominatie een ondubbelzinnige bevestiging dat de vorming van het park een perfecte eerste stap is. En onze ambitie reikt verder: het mooiste natuurgebied van Nederland worden!

Wim Drossaert, Dunea: “We realiseren het ons vaak niet dat de rust van dit unieke natuurgebied zo dichtbij de Randstad is.”

Het ministerie van Economische Zaken wil van ‘Nationaal Park’ een sterk merk maken met internationale allure. Daarvoor werd het programma naar ’Nationale Parken van Wereldklasse’ gelanceerd. Onderdeel hiervan is de publieksverkiezing ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’. Twintig gebieden stuurden een bidboek in. Hieruit selecteerde een vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhove de genomineerden.

Grenzeloos mooi, grenzeloos genieten
Met de Noordzee als natuurlijke verbinding met de wereld liggen, tussen strand en strandwallen, de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een open, steeds veranderend kustlandschap met afwisselend landgoederen, duinen, zeedorpen en steden. Door Hollandse meesters vastgelegd in de oneindige tijd; geliefd om water, ruimte, licht en vrijheid. Dat is het Nationaal Park Hollandse Duinen: grenzen tussen de verschillende natuurkernen verdwijnen en zo ontstaat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Grenzeloos mooi. Grenzeloos genieten.

De Hollandse Duinen in cijfers:
- 43 kilometer lang
- tot 8,5 kilometer breed
- 200 km2 groot
- 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld en Kapittelduinen, Westduinpark en Wapendal, Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink
- herbergt 60% van de in Nederland voorkomende soorten
- 22% van de Nederlandse vastelandsduinen
- 5% van de jonge duinen van Europa.

Over grenzen heen stappen: Een unieke samenwerking
De oprichting van Nationaal Park Hollandse Duinen is essentieel voor een steeds mooiere toekomst. Want zo kunnen wij de zeldzame natuur nog beter beschermen. En dit unieke gebied op een verantwoorde manier openen voor recreanten en natuurliefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen elf partijen: Dunea, gemeente Den Haag, gemeente Voorschoten, gemeente Wassenaar, gemeente Westland, IVN, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Duivenvoorde en Zuid-Hollands Landschap. De samenwerking wordt door 29 andere partijen ondersteund.