vrijdag 24 september 2021

P Politiek

Coalitie blokkeert doordravende lokalo’s, met steun van de VVD

Wassenaar - Met een overweldigende meerderheid (13 tegen 5, als we goed hebben geteld) verwierp de Wassenaarse gemeenteraad woensdagavond laat een motie van drie Wassenaarse incarnaties van ‘dorpsbelangen’. Daarin werd geprobeerd elke verdere ontwikkeling van de samenwerking met Voorschoten te blokkeren.

De lokale partijen WWW, HvW en DLW dachten een slim plan te hebben bedacht. Op 19 september had de gemeenteraad unaniem besloten gezamenlijk gesprekken aan te gaan met de Voorschotense collega’s over de toekomst van onze samenwerking. Pas later zouden eventueel uitspraken worden gedaan over de vraag hoe ver die samenwerking zou mogen gaan. Eerst zouden er gesprekken plaatsvinden tussen (zoveel mogelijk) leden van de raden van beide gemeenten.

Maar dinsdagavond 27 september kwam plotseling uit de blauwe lucht een actie van raadslid Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), gesteund door WWW en DLW. Men vroeg een extra vergadering van de gemeenteraad, woensdagavond 28 september, met maar een agendapunt: een motie-Hendrickx, waarin het college van B&W zou worden opgedragen zich afzijdig te houden van elke verdere samenwerking met Voorschoten.

Daarmee speculeerden Hendrickx c.s. op de (op zichzelf begrijpelijke) vrees van veel Wassenaarders: waar blijft onze zelfstandigheid, ons eigen karakter? En ook... waar blijft onze eigen gemeentelijke spaarpot, als we al te nauw gaan samenwerken met een andere gemeente? Voorschoten nog wel, dat bekend staat als tamelijk armlastig?

Zelfstandigheid, onafhankelijkheid, vrees voor inmenging van buiten of van hogerhand, voor een opgedrongen fusie, waar we tenslotte niet om hebben gevraagd – het zijn gevoelens die we allemaal herkennen. Minder mooi is de achterdocht, die sprak uit de woorden van Hendrickx: ‘Voorschoten heeft kennelijk al te horen gekregen dat ze zullen moeten fuseren’. Zijn stelling was dat er de afgelopen anderhalve week zoveel is gebeurd, dat ‘de hele situatie is veranderd’.

Voor Dienke Dekker (CDA) en Eva Kernkamp (D66) was, los nog van alle inhoud, de kwestie duidelijk: ‘We hebben afspraken gemaakt en daar houden we ons aan. Geen behoefte aan een motie, waarvan we nu juist hebben afgesproken dat die eventueel in de raadsvergadering van 10 oktober kan worden besproken’. Namens de VVD, de constructieve oppositie, stelde Jacob-Jan Bakker dat zijn partij voorstander is van behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar, maar hij was het eens met de coalitie: het doorkruisen van de werkafspraken die op 19 september in de Raad zijn gemaakt zou daar geen bijdrage toe zijn.

Ook na het verwerpen van de motie-Hendrickx zal intussen de toekomst van de samenwerking met Voorschoten op de agenda blijven staan, zeker ook tijdens de Raadsvergadering van 10 oktober a.s. Maar voorlopig heeft de coalitie (CDA, D66, PvW, GL en PvdA) de doordravende lokale partijen in toom weten te houden.

Fred Sanders