donderdag 02 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en de nazomer

Wassenaar - Wij van HartvoorWassenaar hopen dat ieder een fijne zomer heeft gehad. En eigenlijk nog heeft. Wat een heerlijke weken beleven we. Wonen in Wassenaar is een echt voorrecht. Binnen een paar minuten ben je op ons eigen familiestrand. Ook zijn we trots op Voorlinden. Of je nu wel of niet van kunst houdt, het is een verrijking van ons dorp en een hulde aan het initiatief van een bijzondere Wassenaarder.

En na een rustige zomer begint het politieke seizoen ook weer. Genoeg op ons bordje:

• Financien
De zeer ernstige financiële situatie van de gemeente. Ondanks een forse verhoging van de belasting op huizen (OZB-belasting) van ongeveer 15% in 2017 komen we nog steeds miljoenen te kort. Meer belastingverhogingen zullen in de komende jaren nodig zijn. HartvoorWassenaar wil sterk bezuinigen.

• Gestuntel van de burgemeester
Het stuntelige gedoe van de Burgemeester met betrekking tot de beveiliging van de Amerikaanse ambassade. Let wel: die beveiliging moet zijn zoals de Amerikanen en de Nederlandse veiligheidsdiensten het aangeven. Maar hou rekening met de omwonenden en bij wie moet de rekening komen te liggen? Of moeten de Wassenaarders bijna een miljoen (€100 per huishouden) op tafel leggen? HartvoorWassenaar wil een akkoord van de omwonenden en dat Den Haag de rekening betaalt.

• Verkeersplan Noord
Het verkeersplan voor Wassenaar Noord komt aan de orde. Worden daar eindelijk de onveiligheid, het overvolle Rozenplein en de aansluiting op de N44 goed geregeld? HartvoorWassenaar wil een structurele oplossing waarbij Wassenaarders voorrang krijgen op doorgaand verkeer.

• Sociale woningen voor Wassenaarders
Voor HartvoorWassenaar is het een keihard punt dat er een aparte Wassenaarse inschrijflijst komt voor sociale woningen en dat er eindelijk eens een verstandig beleid komt. Het kan niet zo zijn dat Wassenaarders moeten wachten terwijl mensen van buiten Wassenaar voorrang krijgen.

• Ophalen afval
HartvoorWassenaar is geen voorstander van (verdere) afvalscheiding thuis. En zeker niet wanneer je met een tasje restafval een paar keer per week naar een centraal punt moet gaan omdat het niet thuis wordt opgehaald. Inmiddels zijn er technieken die scheiding mogelijk maken bij de afval verwerker. Daar moet naar gekeken worden.

Zelfstandigheid van Wassenaar

Dit is voor ons een heel belangrijk punt. Onze burgemeester lijkt druk met overleg over een fusie met Voorschoten:

HartvoorWassenaar zal zich tot het uiterste verzetten tegen het verlies van zelfstandigheid. We zijn in staat onze eigen samenleving goed te regelen en een fusie met een andere gemeente biedt geen voordelen.

Wij staan pal voor de zelfstandigheid van Wassenaar.

De komende tijd zullen we dit onderwerp flink onder de aandacht brengen. En op ons kunt u rekenen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans