maandag 28 september 2020

E Events

MCH-Bronovo organiseert internationaal Symposium Terrorism & Disasters

Wassenaar - Als hét traumacentrum van de regio organiseert MCH-Bronovo op 8 september 2016 een breed opgezet symposium voor professionals in de gezondheidszorg over hoe te handelen bij (dreiging van) terrorisme en natuurrampen. Naast nationale sprekers zijn er enkele internationale deskundigen die de kennis overbrengen die zij hebben opgedaan bij dergelijke situaties in bijvoorbeeld Brussel, Parijs, Londen en Oslo.

Steven Rhemrev, traumachirurg bij MCH-Bronovo, locatie Westeinde: “Er zijn nu geen concrete aanwijzingen dat er in Nederland een aanslag te verwachten is, maar na Londen, Parijs en Brussel zou het goed kunnen dat Den Haag getroffen wordt door een aanslag. Locatie Westeinde is van oudsher het traumacentrum van de regio. Indien een aanslag in de regio Haaglanden plaatsvindt, zal MCH Westeinde een groot deel van de slachtoffers moeten opvangen en behandelen. De professionals die hier werken zijn getraind om te functioneren onder buitengewone omstandigheden. Niet alleen in Den Haag, maar ook als onderdeel van het nationale Urban Search and Rescue-team in internationale ramp- en oorlogsgebieden. Het hele ziekenhuis traint regelmatig en uitgebreid de opvang van slachtoffers bij rampen en grote ongelukken. Maar Nederland heeft geen ervaring met grootschalige aanslagen, daarom is het goed om van elkaar te leren. Zeker van grote aanslagen elders in Europa. Dit symposium geeft een ieder een kans om zich goed voor te bereiden op een eventuele calamiteit in de stad.”

Specifieke omstandigheden
Crispijn van den Brand, Spoedeisende Hulp Arts: “Een aanslag brengt specifieke omstandigheden met zich mee, die anders zijn dan bij andere rampen en ongelukken. Bijvoorbeeld: onzekerheid over de situatie (volgen er nog andere aanslagen en waar?), paniek onder inwoners en medewerkers van hulpdiensten, aanzienlijke directe toestroom van slachtoffers (aanslag vindt vaak plaats in dichtbevolkte gebieden en mensen komen rechtstreeks naar het ziekenhuis) en de mogelijkheid dat de reguliere communicatie uitgeschakeld raakt. Ook moeten we in dit kader voorbereid zijn op specifieke aanslagen, zoals chemische of nucleaire aanslagen, al hebben die tot nu toe niet plaatsgevonden.”

“De sprekers op het symposium beslaan de hele keten: arts, verpleegkundige, management, traumadeskundigen. Wij merken dat het onderwerp erg leeft, er is veel belangstelling – ook van buiten de regio – voor het symposium, de capaciteit is al vergroot en nog is er een wachtlijst.”

Sprekers

  • Drs. Marck Haerkens, Chirurg, Brussel: ‘Opvang slachtoffers terreuraanval’
  • Mr. Kjell G. Suyversen, Anesthesieverpleegkundige/EMT, Oslo: ‘The terror attack in Norway 22-07-2011. A personal experience from Oslo and Utøya’
  • Dr. Elaine Cole, Directeur Trauma Research, Pan Londen Major Trauma System, Londen: ‘The Londen Bombings, 07-07-2005’
  • Youri Yordanov, Spoedeisende Hulp Arts, Universitair hoofddocent Spoedeisende geneeskunde, Hospital Saint - Antoine, Parijs: ‘Learning for your Emergency Department from the Paris Attacks’
  • Adjudant-Chef Jan Vaes, Spoedeisende Hulp Verpleegkundige, Crisiscel & MHKA & Geneesheer Kolonel Eric Mergny, Spoedeisende Hulp Arts, Diensthoofd Interventiedienst MHKA: ‘De ervaringen van de medische aanpak van de bomaanslagen te Zaventem op 22-03-2016’
  • Ton A.A.H.M. van Dijk, Arts M&G, Directeur Publieke Gezondheid, Directeur GGD Haaglanden, Directeur GHOR Haaglanden: ‘Terrorism and casualties, medical disaster management in the world of safety and security’

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief