dinsdag 30 november 2021

P Politiek

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 100 niet laden

WatWassenaarWil: vindt voorstel verhoging OZB met 14 % onacceptabel

Wassenaar - In de raad van 4 juli werd de Kadernota met een nipte meerderheid door de coalitie goedgekeurd. De Kadernota geeft de richting aan voor het college voor het komende jaar inclusief nieuw beleid en heeft weerslag op de komende begroting. Maar de Kadernota bevat veel zgn. PM posten: er wordt geen bedrag vermeld zoals voor de beheerplannen (voor onderhoud groen, wegen, bruggen ed), het onroerend goed van de gemeente, de werkorganisatie enz. Gevolg: vele miljoenen aan uitgaven komen uit de hoge hoed en daar staan geen serieuze bezuinigingen tegenover.

Regeren is vooruitzien zegt het college. Prima uitgangspunt, maar om dekking te vinden voor de vele miljoenen wordt een nieuwe greep uit de reserves genomen (onwenselijk, daarover hebben wij het vaak gehad) en als klap op de vuurpijl een verhoging van de OZB met maar liefst 14 %. Daarbij nog een gedifferentieerd heffingspercentage op basis van de waarde van de woning. De woningen die worden bewoond door de middeninkomens worden relatief het hoogst aangeslagen. Bovendien een extra verhoging voor de duurdere woningen die al te maken hebben met een hogere OZB-waardebepalingsgrondslag.

De OZB lasten (in Euro) in Wassenaar staan al jaren eenzaam aan de top, een treurig record waarover WatWassenaarWil regelmatig haar grote ongenoegen heeft laten blijken.
WatWassenaarWil vindt dat je moet kijken wat men betaalt. De landelijke politiek wil dat de huishoudens meer kunnen besteden. Dan verhoog je niet de lasten. Bovendien handelen de coalitiepartijen in strijd met hun coalitieakkoord. Daarin staat uitdrukkelijk dat geen lastenverhogingen behoudens de officiële inflatie (ca 0.6%). Vorig jaar werd de OZB meer verhoogd dan de officiële inflatie. WatWassenaarWil stelde voor dit te wijzigen, maar de toenmalige wethouder wees dat af.

De Kadernota bevat veel financiële open einden en risico’s. Geen serieus voorstel tot bezuinigen. Integendeel er moeten miljoenen uit de door de inwoners opgebrachte reserve bij. Zo wordt een rijke gemeente arm en ontstaan achterstallig onderhoud en tekorten.
WatWassenaarWil staat voor degelijk financieel beheer. De motie van de VVD voor serieus opstellen van keuzes hebben we mede ondertekend.
Verhoging van de OZB met meer dan de officiële inflatie (ca 0.6%) is voor WatWassenaarWil onaanvaardbaar. Dat hebben u beloofd en daar houden wij ons aan. Daarom stemden wij tegen de Kadernota-Maar we blijven ook meedenken aan een oplossing voor het financiële probleem, zonder dat dit leidt tot onnodige lastenverhoging.

WatWassenaarWil (meer informatie : www.watwassenaarwil.nl)

Boet Derks