maandag 06 december 2021

P Politiek

PvdA: Leer van fiasco seniorenflat

Wassenaar - Het college van B en W trekt lering uit het fiasco van de peperdure seniorenflat, die gebouwd gaat worden bij het zwembad. Tot teleurstelling van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties komen daar niet de betaalbare woningen die in het vooruitzicht waren gesteld.

Het college betreurt dat. Het was niet zo bedoeld. B en W erkennen dat de aanbestedingsregels op het punt van de koopprijzen niet dwingend genoeg waren. Maar als het bouwplan wordt teruggedraaid dreigen juridische procedures, onder meer van omwonenden. Bovendien wordt de opbrengst van de verkoop van de bouwgrond dan minder voor de gemeente.

Dat er geen betaalbare woningen komen aan de Generaal Winkelmanlaan is een gemiste kans. Wassenaar is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Nieuwe woningen kunnen worden gebouwd als in de bebouwde kom locaties vrij komen, bijvoorbeeld door sluiting van een school. Voor woningzoekenden is het dus wachten op een nieuwe kans. B en W gaan nu op zoek naar nieuwe locaties voor appartementen met een koopprijs tot 250.000 euro.  

Bouwen van betaalbare huizen stuit steevast op bezwaren van omwonenden, die zich verzetten tegen wat genoemd wordt hoogbouw of het verminderen van parkeergelegenheid. Woningzoekenden, die zich niet organiseren in comités, dreigen als belanghebbenden niet gehoord te worden. Het college trekt zich deze kritiek aan. B en W wil nu samen met de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties op zoek naar geschikte locaties.

De PvdA, die zich inzet voor betaalbare woningen, is teleurgesteld over de gang van zaken bij de seniorenflat. Gemeenteraadslid Jan van Noort ziet echter dat B en W hun leven willen beteren. Jan van Noort wil dat de locaties die worden aangewezen voor betaalbare woningen ook duidelijk die bestemming krijgen, zodat nieuwe teleurstellingen worden voorkomen.