woensdag 30 september 2020

K Kunst & cultuur

Me, Myself and I

Wassenaar - Vijf kunstenaars exposeren in Galerie in de Molen Zaterdag 26 maart t/m zondag 24 april. Zaterdag wordt deze expositie bij de Kunstgroep Wassenaar om 16.00 uur feestelijk geopend. Roland Guy zal Franse chansons ten gehore brengen, op de piano begeleid door Peter Jansen.

Kleurrijke schilderijen van Roos Duyvesteijn, keramiek en objecten van Nelly Geluk, objecten van Harma de Pont, tekeningen, assemblages en foto’s van Theo Rooden en foto’s en objecten van Meriam Windmeijer.

Deze vijf gedreven kunstenaars ontmoetten elkaar op de Vrije Academie in den Haag. Sindsdien komen ze o.l.v. Marc van Overeem als groep bij elkaar om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en een klankbord te vormen. Toch kijkt en werkt iedere kunstenaar op geheel eigen wijze. In” Me, Myself and I” onderzoeken zij als kunstenaar de soms wat gespannen situaties met zichzelf, hun directe omgeving of de buitenwereld.

Roos Duyvesteijn toont schilderijen. Grote vlakken en felle kleuren bepalen de compositie en verlenen de voorstelling een zekere mate van vrolijkheid maar ook kracht. Wars van het gewone en saaie, geeft Roos situaties weer, waar zij ontroerd en gelukkig van wordt. De mens en zijn omgeving staan hierbij centraal.

Nelly Geluk vindt inspiratie in de natuur, de polder van Beneden Haastrecht, waar haar wortels liggen.’In klei kan ik het gevoel van wat er op en om de weilanden en sloten leeft het beste weergeven’. Hazen, padden en weidevogels. Nelly streeft naar pure schepping in oprechtheid en zuiverheid. In één van haar laatste projecten vraagt ze aandacht voor het steeds groter wordende probleem van afval en zwerfvuil. Het door haar verzamelde afval is in hars gegoten en in de polder teruggezet.

De werken van Harma de Pont zijn een afspiegeling van de zoektocht naar zichzelf. ‘Door het gevoel me altijd te moeten conformeren aan wat de maatschappij van me verwacht, heb ik de behoeft om uit te breken en de controle los te laten. Ik laat het werk ontstaan vanuit het materiaal zelf en grijp hierbij weinig in’. Zij toont divers werk, waarbij zij de rauwe kant niet schuwt. Zo is er een video waarbij zij spijkers ruw door een plaat hout slaat.

Theo Rooden laat zich boeien door het alledaagse. ‘Ik sta in verwondering stil bij situaties die niet bedoeld zijn om goed bekeken te worden’. Dan ziet hij schoonheid in patronen en ordeningen. Met papier en inkt gaat Theo aan de slag. Een proces van eindeloos herhalende handelingen vormt het handschrift van zijn werk. Door tekenen, vouwen, rollen, lijmen en snijden ontstaat nieuwe zeggingskracht. Er is altijd een plan en er zijn strakke spelregels, maar het resultaat is toch niet te voorspellen. Het blijft een raadsel hoe eenvoud en complexiteit zich tot elkaar verhouden.

Meriam Windmeijer maakt werk dat gaat over kwetsbaarheid en transformatie, bloei en verval. In haar foto’s lopen verschillende realiteiten door elkaar. In de Molen toont zij werk, waarbij zij ordening in de chaos brengt. ‘Hoeveel kleine voorwerpen tezamen vormen een groot geheel én hoe restmateriaal weer een zelfstandig beeld kan worden. Nieuw leven uit de (afval)container.

Eerste paasdag is Galerie in de Molen gesloten. Paasmaandag 28 maart zijn de kunstenaars in de galerie aanwezig. Open van 14.00 t/m 17.00 uur, donderdag t/m zondag.
Vrijdag 8 april is er KUNSTCAFÉ , aanvang 20.00 uur De 5 kunstenaars gaan met elkaar en het publiek in gesprek. Zij vertellen over hoe hun werk tot stand komt. Toegang vrij.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief