dinsdag 30 november 2021

E Events

Lezing door prof. dr. Manuela Kalsky

Wassenaar - Lezing prof. dr. Manuela Kalsky – Flexibel geloven; interreligieuze verbinding. Dinsdag 19 januari 2016, aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro. Lange Kerkdam 36, Wassenaar.

Steeds meer mensen halen hun inspiratie niet uit één religieuze traditie, maar putten uit verschillende geloofstradities. Zij mediteren, doen aan mindfulness en gaan soms naar een kerk of een hindoetempel. Zij hebben een meervoudige religieuze binding. Prof. dr. Manuela Kalsky onderzoekt hoe mensen hun verbondenheid met verschillende religieuze tradities vormgeven en of dit wellicht een toekomstperspectief is voor religie in Nederland.

Eén van de eerste resultaten is het boek ‘Flexibel Geloven’, dat zij samen met Frieda Pruim schreef. Naar aanleiding van dit boek en het lopende onderzoek zal Manuela Kalsky deze avond spreken.

Prof. dr. Manuela Kalsky is theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze aan de Vrije Universiteit de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving.