zaterdag 20 oktober 2018

K Kunst & cultuur

Bach's mooiste cantate zondag 10 december in de Dorpskerk

Wassenaar - Natuurlijk kan men van mening verschillen, maar velen vinden Bach’s cantate ‘Herz und Mund und Tat und Leben’ de mooiste die Bach ooit geschreven heeft. Voornamelijk door het koor ‘Jesu bleibet meine Freude’ dat twee keer in deze cantate voor komt.

Deze cantate wordt a.s zondag, 10 december, om 19.15 uur uitgevoerd door koor en orkest van het Haags Barok Gezelschap. Het genoemde koor is beroemd geworden door de bewerking van de pianiste Myra Hess: ‘Jesus Joy of Man’s desiring’. De cantate behandelt het bezoek van Maria aan Elizabeth, beschreven in het Lukas evangelie. Het orkest bevat strijkers, trompet, hobo’s en continuo. De aria’s en recitatieven door sopraan, alt, tenor en bas en de koorkoralen zijn van ongekend hoog niveau. Aanvang: 19.15 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een opendeur-collecte.