zaterdag 20 oktober 2018

P Politiek

HartvoorWassenaar: Fuseren. We willen het niet!!

Wassenaar - Niemand in Wassenaar is begonnen over fuseren. Maar zo’n 2 jaar geleden stak het fusiemonster de kop op. De toenmalige burgemeesters van Voorschoten en Wassenaar waren met elkaar en de provincie aan het kijken hoe het beklonken kon worden. Na het samengaan van de ambtelijke organisaties was het de “natuurlijke” volgende stap.
Maar ze kwamen niet veel verder. Er bestond echt geen verliefdheid tussen Wassenaar en Voorschoten. Met name in Wassenaar werd, als door een wesp gestoken, gereageerd op het minste fusiegerucht. Wij van HartvoorWassenaar zijn er trots op dat we altijd alert zijn geweest en direct hebben opgetreden wanneer de zelfstandigheid van Wassenaar in het geding was.

Nu kan de provincie niet zomaar beslissen dat een gemeente fuseert. Er moeten goede redenen zijn.

De eerste: een gemeente is in grote financiele problemen.
HartvoorWassenaar heeft veel kritiek op het financiele beleid van deze coalitie. Dat heeft de provincie ook. Het bestuurskracht onderzoek geeft aan dat het financiele beleid onvoldoende is. En de burgemeester heeft uitgesproken dat er echt financiele zorgen zijn. Wassenaar geeft € 4mln per jaar te veel uit. Met de opbrengst van NUON van bijna € 50mln hou je dat tot 2022 vol. Gelukkig is de spaarpot nog niet helemaal leeg.
HartvoorWassenaar vindt dat we het nog kunnen redden, zonder kleerscheuren. We willen dat de uitgaven worden gedekt uit de inkomsten, en niet uit de spaarpot.
Dus geen reden tot fusie.

De tweede: een gemeente heeft onvoldoende bestuurskracht om zichzelf te besturen. Het externe onderzoek van vorig jaar stelt dat de bestuurskracht van het Wassenaarse bestuur onvoldoende is. Ze doen het niet goed. HartvoorWassenaar heeft veel kritiek op de kwaliteit van het bestuur van deze coalitie. Het kan veel beter. Maar inmiddels weten we ook dat de provincie graag wilde dat de uitkomst van het onderzoek negatief was. En op de uitkomst de nodige invloed heeft gehad.

Want ineens had de provincie voldoende redenen om in te grijpen. Hup: Nieuwe burgemeester die even orde op zaken komt stellen.
Hij had niet de opdracht gekregen om te fuseren, maar van hem werd wel verwacht dat we daar naar op weg gingen.
En het motto op weg naar de fusie: “we gaan het onderzoeken”!!

HartvoorWassenaar heeft de Burgemeester gevraagd te bevestigen dat na een besluit van de gemeenteraad, de bevolking via een referendum, zich kan uitspreken. We willen het laatste woord hebben.
Wassenaar wordt ongewenst benadert. En ons antwoord is: we willen het niet. Duidelijker kunnen we niet zijn.
En laten we het beetje democratie dat we nog hebben in Wassenaar, goed vasthouden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.